Otsi
(sisesta kursus või ID)

TEA KEELTEKOOLI ÕPETAJAD

Silva Tomingas, eesti keele ja kirjanduse õpetaja, koolitaja ja metoodik.
Lõpetanud 1979. aastal Tallinna Pedagoogilise Instituudi eesti filoloogia alal.
Emakeele Seltsi liige alates 1979. aastast, a
astail 1997-1999 Euroopa Nõukogu juurde loodud Tänapäevaste Keelte Keskuse juures konsultant võõrkeeleõpikute kirjastamise alal, ekspert kultuuridevaheliste erinevuste alal, Eesti Keele kui Teise Keele Õpetajate Seltsi asutajaliige.
 On mitmete õpikute, sõnaraamatute ja grammatikate autor.
Publikatsioonid 1976-2017:
- Teadus- ja aimeartiklid teaduskogumikes ja ajakirjades.
- ca 25 vestmiku ja sõnaraamatu (s.h „Võõrsõnastik“, „Eesti keele raskete sõnade sõnaraamat“)  koostaja või toimetaja.
- Silva Tomingas, „Saame tuttavaks! Estonian for Beginners. Eesti keele õppekomplekt algajale”. 344 lk. TEA Kirjastus, Tallinn 2009. Kordustrükid 2011, 2013.
- Silva Tomingas, „Saame tuttavaks! Эстонский язык для начинающих. Eesti keele õppekomplekt algajale ”. 344 lk. TEA Kirjastus, Tallinn 2009. Kordustrükid 2011, 2013.
- Silva Tomingas, „Saame tuttavaks! Viron kielen alkeet. Eesti keele õppekomplekt algajale”. 344 lk. TEA Kirjastus, Tallinn 2009. Kordustrükid 2011, 2013.
- Silva Tomingas, „Saame tuttavaks! Estnisch  für Anfänger. Eesti keele õppekomplekt algajale“. 344 lk. TEA Kirjastus, Tallinn 2011.
Õpetanud eesti keelt täiskasvanuile alates 1988 nii emakeelena kui ka võõrkeelena.


Jüri Sööt, eesti, soome ja vene keele õpetaja.
Lõpetanud
1986. aastal Tartu Ülikooli vene ja slaavi filoloogia erialal.
1995. aastal Tallinna Ülikooli soome filoloogia erialal.
1996. aastal kiirlugemise kursused O. A. Andrejevi koolis Moskvas.
2005. aastal täiendõppusel O. A. Andrejevi koolis Moskvas omandas 12-13aastastele lastele mõeldud programmi „Start“, alapealkirjaga „Õppida kergesti õppima“.
2016. aastal Tartu Rahvaülikooli projekti AMIF2016-3 koolitused „Eesti keele õpe rahvusvahelise kaitse saajatele“.
Soome ja vene keele vestmike autor.
Viimase 21 aasta jooksul on läbi viinud kiirlugemise kursuseid enam kui 4500 inimesele nii Eestis kui ka Soomes.
Töötanud erinevates eesti- ja venekeelsetes koolides ning õpetanud eesti, vene ja soome keelt.
Alates 1988 õpetanud täiskasvanuid (sh TEA Keeltekoolis).

 

Kai Põld, inglise keele õpetaja.
Lõpetanud 2007. aastal Tartu Ülikooli inglise keele ja kirjanduse erialal, kõrvaleriala prantsuse keel ja kirjandus keskastmes.
Lõpetanud 1981. aastal Tallinna Pedagoogilise Instituudi raamatukogunduse ja bibliograafia erialal, erikursused soome ja saksa keelest ning Eesti ja väliskunsti ajaloost.
Õppinud 1994-1996 Tallinna Pedagoogikaülikooli Täiendõppekeskuses põhikooli inglise keele õpetaja erialal, ainekavas ka inglise keele õpetamise metoodika.
Õppinud 1987-1989 Tartu Ülikoolis ajakirjanduse erialal.
Läbinud 1976-1978 Tallinna Pedagoogilises Instituudis inglise-saksa keele eriala kaks kursust.
2017 HITSA ettevalmistuskursused.
2017 riigieksami vastuvõtja ettevalmistus Innove eksamikeskuses.
Töötanud koolides inglise ja prantsuse keele õpetajana. Alates 1994 õpetanud täiskasvanuid (sh TEA Keeltekoolis).

 

Natalia Lutsep, vene keele ja kirjanduse õpetaja.
Lõpetanud 2007. aastal Tallinna Ülikooli inglise keele ja kultuuri erialal.
1978. aastal Tartu Ülikooli vene filoloogia erialal.
2007. aastal Tallinna Ülikoolis sotsiaalpedagoogiline pädevus töös probleemsete lastega.
1998. aastal Tallinna Kriisiabi Keskuses kriisinõustajate koolitus.
Töötanud koolis vene keele õpetajana.
Alates 2005. aastast õpetanud vene keelt täiskasvanuile TEA Keeltekoolis.

 

Martin Viirand, soome keele õpetaja.
Lõpetanud 1966. aastal Tartu Ülikooli eesti filoloogia erialal.
Raadiotöötajana känud Moskvas Üleliidulise Raadio Kvalifikatsiooni Tõstmise Instituudi kursustel.
On avaldanud 2 koguteost:
- "Eesti Teaduste Akadeemia Meeskoor 50" ja
- "Olnust olevatele. Martin Viirandi heliarhiivist".
Töötanud koolis õpetajana ja Eesti Raadios kultuurisaadete toimetajana, paralleelselt andnud soome keele tunde.
Täiskasvanutele soome keelt õpetanud alates 1998. aastast (sh TEA Keeltekoolis).

 

Lea Ellert, saksa keele õpetaja.
Lõpetanud 1978. aastal Tartu Ülikooli saksa filoloogia ja saksa keele õpetaja erialal.
Aastatel 1988–2017 on end täiendanud pidevalt TEA Kirjastuse ja TEA Keeltekooli korraldatud võõrkeelte õpetamise metoodika seminaridel, võtnud osa kultuuridevaheliste erinevuste täiendkoolitustest (läbiviija Richard Lewis Communications) ja Soome kirjastuse WSOY seminaridest (2012–2017, läbiviija Paul Westlake).
Lisaks keeltekoolile õpetanud saksa keelt Kaitseväes (2016–2017) jm.
Töötanud tõlkija ja toimetajana TEA Kirjastuses ja erinevates tõlkebüroodes. On mitmete saksa keele õpikute jm õppekirjanduse (harjutusvara, testid jne), sõnaraamatute ja teatmeteoste toimetaja.
Õpetanud saksa keelt täiskasvanuile alatest 1988. aastast.

SISENE

UUDISED

Eesti keele mess "KU-КУ" tuleb taas! Laupäeval, 18. septembril 2021 kell 10-16 Tallinna Lauluväljakul Loe lähemalt
Kinkekaardid Loe lähemalt

SOODUS- PAKKUMISED

Soodustused püsiklientidele Loe lähemalt
OK
Jah
Ei
Logi sisse
Saada
Katkesta